Vold mot kvinner og jenter finnes i mange former, også digitalt.

Trusler og forfølgelser på nett gjør stor skade, og er vanskelig å beskytte seg mot.

Teknologien tar nye former som gjør det enkelt å misbruke og spre bilder og videoer.

Kunstig intelligens gjør det mulig å bytte ansikt og etterligne stemmer til virkelige mennesker, for eksempel i pornografisk innhold.

Kvinnelige politikere, journalister og andre meningsbærere er særlig utsatt, men det kan ramme hvem som helst.

Lovene eksisterer, men likevel er ikke Ingrid, Miya eller Aida godt nok beskyttet mot digital vold. Det krever vi at regjeringen gjør noe med, blant annet ved at:

Politiet må få økt kompetanse og ressurser til å forebygge og bekjempe digital vold mot kvinner og jenter.

Teknologiselskap og sosiale medier-plattformer må ta ansvar.

Signer vårt opprop.

Les mer om FOKUS sitt arbeid her

Laget av Springs