Arrangementer

En rekke arrangementer og aktiviteter blir arrangert av FOKUS og medlemsorganisasjoner i løpet av 16-dagers kampanjen. Nedenfor finner du en oversikt over planlagte arrangementer.

Workshops

KFUK-KFUM Global: Vold som hinder for kvinners deltakelse i den offentlige debatt

KFUK-KFUM Global arrangerer i forkant av og under kampanjeperioden en workshop-serie på mental helse. 

15. november: Forandringshuset Holmlia

24. november: Forandringshuset Ellingsrud

30. november: Forandringshuset Grønland

07. desember: Forandringshuset Bærum

09. desember: Forandringshuset Bergen

24. november

Politisk markering til støtte for voldsutsatte kvinner

24. november arrangerer MiRA-senteret en markering på Eidsvoll plass foran Stortinget, som skal sette søkelys på hvordan kvinnelige flyktninger er særlig sårbare for vold, og hvordan denne sårbarheten har blitt forsterket av det skjerpede botidskravet som ble innført i desember 2020. Vi krever at botidskravet må reverseres for å styrke rettsvernet til voldsutsatte minoritetskvinner.

Når: 16.00 – 17.00

Hvor: Eidsvoll plass foran Stortinget

25. november

Opplysning av bygninger i oransje

25. november er FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner, og markerer starten på 16-dagers kampanjen. 25. november markerer også dagen for FNs kampanje Orange Day. 

I forbindelse med den internasjonale dagen mot vold mot kvinner og Orange Day lyssettes kjente bygninger over hele verden for å «Orange the World». Fra Sametinget til Mølla på Mysen, Stupetårnet i Hamar og Eidsvollbygningen, vil Norge lyses opp i oransje. 

Når: 00.00 – 23.59

Hvor: Rundt om i Norge og verden.

Fakkeltog og protest: Nei til vold mot kvinner!

Kvinneorganisasjoner og kvinnenettverk i Oslo inviterer til markering av FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner 25. november!

Oppmøte på Jernbanetorget kl 17.30, fakkeltog mot Stortinget og videre program der.

Når: 17.30

Hvor: Jernbanetorget

28. november

Frokostseminar: Stopp menneskehandel

Under årets 16-dagerskampanje settes i år fokus på menneskehandel, som representerer et alvorlig brudd på kvinner og jenters menneskerettigheter.
 
Menneskehandel får store konsekvenser for individidet og samfunnet. Internasjonalt er den vanligste formen for menneskehandel utnyttelse til prostitusjon og andre former for seksuell utnyttelse (50 prosent). Av disse er en overvekt av ofrene kvinner og jenter (UNODC). Totalt utgjør kvinner og jenter ca. 65 prosent av alle identifiserte ofre for menneskehandel (UN). Utnyttelsen foregår på tvers av landegrenser. Bekjempelse av menneskehandel krever derfor tiltak fra norske myndigheter både på nasjonalt og internasjonalt nivå.
 
Når: 08.00-10.00
 
Hvor: Kulturhuset (Boksen), Oslo