Arrangementer

En rekke arrangementer og aktiviteter blir arrangert av FOKUS og medlemsorganisasjoner i løpet av 16-dagers kampanjen. Grunnet Covid-19-pandemien blir alle arrangementene i år på digitale flater. Men det blir like spennende!

25. november

Animasjonsfilm

Krisesentersekretariatet, sammen med JURK og Norske kvinners Sanitetsforening, lanserer en skyggerapport til norske myndigheters oppfølging av istanbulkonvensjonen, og har i den anledning laget en viktig informasjonsfilm.

Stopp voldtektene - samtykkelov nå!

I et samarbeid mellom flere tilsluttede organisasjoner, inkludert FOKUS, settes fokuset på behovet for en ny og samtykkebasert voldtektslovgivning, ved appeller som blir sendt live fra Stortingsplassen.

Når: 18.00

30. november

Lunsjwebinar: vold mot gravide

Den norske Jordmorforening og Norske Kvinners Sanitetsforening arrangerer et seminar om vold mot gravide.

Når: 12.00

7. desember

Webinar: Kjønnsbasert vold i Latin-Amerika

Som del av 16-dagers kampanjen mot kjønnsbasert vold inviterer Changemaker og Latinamerikansk forening (LAF) til webinar om kjønnsbasert vold i Latin-Amerika med latin-amerikanske aktivister.

Når: 19.00

8. desember

Hvordan kan vi avskaffe kjønnslemlestelse?

Kompetansegruppen i FOKUS arrangerer et digitalt seminar om kjønnslemlestelse, og barneekteskap.

Når: 15.30

To be confirmed:

Arrangement av IAWRT: nettbasert vold og trusler mot kvinnelige journalister.

5 arrangementer av KFUK: kjønnsrettferdighet i rammene av Beijing +25 og 16 days of activism.