Arrangementer

En rekke arrangementer og aktiviteter blir arrangert av FOKUS og medlemsorganisasjoner i løpet av 16-dagers kampanjen. Nedenfor finner du en oversikt over planlagte arrangementer.

Workshops

KFUK-KFUM Global: Vold som hinder for kvinners deltakelse i den offentlige debatt

KFUK-KFUM Global arrangerer i forkant av kampanjen workshops på netthets. Kvinner er ofte mer utsatt for hets og særlig seksuelle trusler når de uttrykker seg på digitale plattformer. 

5. november: Rønningen folkehøgskole

8. november: Bergen forandringshus

11. november: Haugesund Forandringshus

12. november: Stavanger Forandringshus

16 november: Grønland Forandringshus

17. november: Valdres Folkehøgskole

23. november: Holmlia Forandringshus

MiRA-Senteret: Workshops for kvinner og jenter

MiRA-Senteret arrangerer i kampanjeperioden en rekke workshops på for kvinner og jenter. For mer info og påmelding send en e-post til radgiver@mirasenteret.no.

26. november: Utsatt for vold? Rettigheter ved separasjon og skilsmisse

30. november: Hverdagsmestring

2. desember: Utsatt for vold? Hvordan komme seg videre?

5. desember: “Et nei er et nei” om selvbilde og grensesetting

9. desember: Seksuell trakassering – Hva er det og få hjelp til å si ifra

23. november

Temamøte: Hvorfor er det behov for handlingsplaner mot vold i nære relasjoner? Hva skjer nasjonalt og lokalt?

Follo Soroptimistklubb inviterer i anledningen 16-dagerskampanjen til debatt om vold i nære relasjoner. Arrangementet skjer i samarbeid med Oppegård Frivilligsentral, Oppegård Røde Kors, og Oppegård og Ski Sanitetsforening.

Når: 19.00 – 21.00

Hvor: Kulturhuset Kolben, Kolbotn

25. november

Opplysning av bygninger i oransje

25. november er FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner, og markerer starten på 16-dagers kampanjen. 25. november markerer også dagen for FNs kampanje Orange Day. 

I forbindelse med den internasjonale dagen mot vold mot kvinner og Orange Day lyssettes kjente bygninger over hele verden for å «Orange the World». Fra Sametinget til brua i Tromsø, Rådhuset i Skien og Operaen i Oslo, vil Norge lyses opp i oransje. 

Når: 00.00 – 23.59

Hvor: Rundt om i Norge og verden.

Digitalt seminar: Retten til å leve et liv uten vold!

MiRA-Senteret arrangerer et webinar for økt kunnskap om vold mot jenter og kvinner med minoritetsbakgrunn. Arrangementet vil fokusere på rettighetsperspektivet, som viser behovet for å styrke rettssikkerheten til minoritetskvinner og en likestillingspolitikk som tar i betraktning denne gruppen kvinner sine utfordringer og behov. Stovner politistasjon, som har en egen avdeling for vold i nære relasjoner, deltar for å dele deres erfaringer og kunnskap.

Når: 10.00 – 11.00

Hvor: Nettarrangement (påmelding via link)

Seminar om avskaffelse av vold mot kvinner

Vold kan ramme kvinner uansett etnisk opprinnelse, sosial bakgrunn eller status. Vold mot kvinner er ikke en privatsak, men et samfunnsproblem som rammer mange millioner av kvinner verden over.

I forbindelse med den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner inviterer Kurdish Women’s Rights, Fredrikstad Sentrum Frivilligsentral og Home-Start Familiekontakten til seminar.

Når: 11.00 – 14.30

Hvor: Fredrikstad Sentrum Frivilligsentral

Markering av den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner

Årets markering av den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner vil fokusere på femisid og behovet for å stoppe drap av kvinner.

En rekke sivilsamfunnsaktører har gått sammen for å forme et opprop med en sterk appell til myndighetenes arbeid for å stoppe drap av kvinner. Under markeringen vil oppropet vil bli overrekt til representanter fra de politiske partiene.
 

Når: 17.30 – 18.30

Hvor: Eidsvolls plass

29. november

Frokostseminar: Drap på kvinner fordi de er kvinner - hva betyr femisid?

I forbindelse med den internasjonale 16-dagerskampanjen mot kjønnsbasert vold og den internasjonale dagen for menneskerettighetsforkjempere, inviterer FOKUS til frokostmøte om femisid.

Hvilke former for femisid eksisterer? Hvilke trender ser vi i verden? Hvorfor bør vi begynne å bruke begrepet femisid? Og hva kan norske myndigheter gjøre for å bekjempe femisid i Norge og verden?

Når: 08.00 – 10.00

Hvor: Kulturhuset (Boksen), Oslo.

30. november

Webinar: Hvem er voldsutøveren?

Vi forebygger ikke vold mot kvinner uten å snakke om utøver. Hva vet vi om de som utøver vold i nære relasjoner, og hvilke forebyggende tiltak har effekt?

I forbindelse med 16 dagerskampanjen mot vold mot kvinner ønsker Sanitetskvinnene å sette fokus på psykologien bak voldsutøvelse. Gjennom innlegg fra fagpersoner og en panelsamtale ledet av lege Kaveh Rashidi, vil de undersøke hvem voldsutøverne er, hvilken hjelp som er tilgjengelig, og hvordan man møtes av hjelpeapparatet.

 

Når: 18.30 – 19.30

Hvor: Strømmes online via Sanitetskvinnenes Facebook

Stand-up for women

«Stand-up for women» er en humorkveld arrangert av FOKUS og SALT art & music i forbindelse med 16-dagerskampanjen. Et knippe kjente og kjære komikere vil by på en litt annerledes humorkveld som oppfordrer alle til å stå opp for en verden fri fra kjønnsbasert vold.

Billettinntektene går til FOKUS sitt arbeid med vold mot kvinner og jenter i Colombia, Guatemala og Tanzania.

Når: 19.00

Hvor: SALT, Langhuset

1. desember

Kampen mot vold mot kvinner i Latin Amerika

Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF) og Latin-Amerikagruppene i Norge arrangerer sammen med Camino forlag, Orkana forlag og Fred i Colombia et arrangement om kampen mot vold mot kvinner i Latin Amerika.

Når: 18.00

Hvor: Litteraturhuset i Fredrikstad

6. desember

Kampen mot vold mot kvinner i Latin Amerika

Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF) arrangerer sammen med Camino Forlag og Latinamerikagruppene et arrangement om kampen mot vold mot kvinner i Latin Amerika.

Når: 18.00

Hvor: Kulturhuset, Oslo

To be confirmed:

Arrangement av IAWRT: Digital trakassering av kvinnelige journalister, konsekvenser for den enkelte, redaksjoner og samfunnet.

Arrangement av Kvinnefronten: Turne om skadelige skikker. Chiku Ali viser film fra Tanzania om forebygging av FGM.

Arrangement av Somaliland Women’s Solidarity: Seminarer og radiokampanje om vold mot kvinner, retten til å bestemme over egen kropp og vold i nære relasjoner, inkludert skadelige skikker som kjønnslemlestelse.