Tidligere kampanjer

Her finner du en oversikt over våre tidligere kampanjer.

Kampanjer

16-dagerskampanjen mot vold mot kvinner er en internasjonal kampanje som arrangeres hvert år av organisasjoner over hele verden fra 25. november til 10. desember for å forebygge og eliminere vold mot kvinner og jenter. Hvert år tar kampanjen for seg et nytt undertema. 

2020

Stopp vold mot kvinner

For å synliggjøre vold mot kvinner og jenter er det viktig å sette lys på det globale samfunnsproblemets mange aspekter og kontekster. Selv om problemet stammer fra grunnleggende skjev maktbalanse mellom kjønnene og diskriminerende holdninger i samfunnet, kommer problemet til uttrykk i varierende former. Se vår digitale utstilling fra 2020 for et dypere innblikk i hverdagen til kvinner verden over.

2019

Stans vold og trakassering av kvinner i arbeidslivet

En av tre kvinner i verden opplever fysisk eller seksuell vold i løpet av livet. For å få slutt på vold og trakassering av kvinner må vi gjøre mer for å skape et trygt arbeidsliv. 16-dagerskampanjen i 2019 fokuserte derfor på å stanse vold og trakassering av kvinner i arbeidslivet.