Fakta om vold mot kvinner i Afrika:

Vold mot kvinner og jenter, seksualisert vold og kvinnedrap er utbredt på det afrikanske kontinentet. I Afrika sør for Sahara, er 23% av alle kvinner offer for vold utført av partner eller ekspartner. Under pandemien har tallene økt. Liberia opplevde en økning på 50% i kjønnsbasert vold, i tillegg til over 600 rapporteringer om voldtekt, den første halvdelen av 2020.

Ifølge polititjenesten i Sør-Afrika blir en kvinne drept hver 3. time, hvor de fleste begås av en partner eller ekspartner. I tillegg opplever også politiet flere steder paradoksalt nok en nedgang i rapporteringer av vold i hjemmet. Dette skyldes samfunnets nedstenging, isolasjon og dårligere tilgang til hjelpetjenester, og ikke nedgang i faktiske voldshendelser.

Fra barnebrud til et liv med vold

«Eneste grunnen til at jeg blir værende er barna mine. Jeg må sikre deres liv og fremtid." Emilda, Zimbabwe.

Emilda fra Zimbabwe var barnebrud. I liket med kvinner verden over lever hun i et ekteskap med en voldelig ektemann. Dette er det hun forteller om hvordan det er å leve med en mann som er voldelig:

Hvorfor blir du værende i et voldelig forhold?
Jeg blir værende på grunn av barna mine. Det er den eneste grunnen.

Fortell om en spesifikk situasjon hvor du ble misbrukt 
Det skjedde en dag hvor vi solgte bomullsproduktet vårt. Mannen min brukte alle pengene, for det meste på alkohol, uten å snakke med meg om det. Da jeg spurte ham om hvorfor han hadde brukt alle pengene, banket han meg kraftig og jaget meg og barna ut av hjemmet. Men jeg kom tilbake til ham. Jeg må sikre mine barns liv og fremtid.

Hva har du lyst til å si til mannen din?
Jeg vil oppmuntre han til å tenke før han handler. Jeg ville også prøvd å forklare konsekvensene av voldshandlinger, som død, varige skader og at vold mot kvinner hindrer utviklingen av samfunnet og ødelegger barnas oppdragelse. Men jeg tør ikke si noe sånt til han.

Hvis du skulle gi noen råd til datteren din, eller en annen ung jente, hva ville det vært?
Jeg ville rådet henne til å prioritere utdannelse, fordi det som gjør at jeg lider er at jeg er et offer for barneekteskap og ikke fullførte skolen. Jeg ville også oppmuntret henne til å rapportere voldshandlingene til politiet om hun selv ble misbrukt.

Hva kan vi gjøre for å lære unge gutter og jenter om vold mot kvinner, og forhindre volden?
Å øke bevisstheten rundt vold mot kvinner og jenter mens de fremdeles er unge er viktig, og konsekvensene det har for både individ og samfunn. Man kan for eksempel engasjere dem i arbeidet for avskaffelse av vold gjennom kunst og teater.

Bilde: Lucian Coman/ Shutterstock.com

Facebook
LinkedIn
Email