Signer oppropet

Kjøp og salg av mennesker foregår over hele verden. Også her i Norge. Den vanligste formen for menneskehandel er tvunget sexsalg og andre former for seksuell utnyttelse. En overvekt av ofrene er kvinner og jenter. Disse ofrene fortjener hjelpen vår. De fortjener bedre rettigheter, og de fortjener å bli behandlet som det de er: Mennesker.

Fokus kvinner forplikter seg til å beskytte og respektere ditt personvern, og vi vil bruke personlige opplysninger kun til å administrere dette oppropet.